Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Pregled odluka u .pdf formatu

 
3. Suglasnost Gradonačelnika na cjenik komunalnih usluga ZDG od 22.08.2022.
 
4. Potvrda HAKOM-a o primitku prethodne obavijesti od 15. travnja. 2009.

5. Obavijest Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove o upisu u evidenciju Popisa upravitelja od 29. travanja 2009.

6. Dopuna Zaključka o visini novčane naknade za pravo korištenja DTK i druge komunalne infrastrukture (Službeni glasnik br. 1/10)

7. Odluka Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. o davanju na upravljanje elektroničkom i komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o.

8. Odluka Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. o cjenovnom sustavu davanja u najam EKM-a i/ili vodova i davanja pristupa i zajedničkog korištenja EKI-a i povezane opreme

9. Odluka Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. o visini novčane naknade za zakup djela prostora unutar objekata u vlasništvu  Zagrebačkog holdinga d.o.o. s pravom instaliranja elektroničke komunikacijske opreme mobilne komunikacisjke mreže od 07. prosinca 2009.

10. Odluka Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. o visini administrativne naknade za izdavanje odobrenja iz djelokruga rada od 11. veljače, 2011. godine.

11. Odluka uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. davanju popusta za administrativne troškove izdavanja odobrenja iz djelokruga rada podružnice Zagrebački digitalni grad.