Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Ciljevi

Polazeći od nužnosti uspostave ravnoteže razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture, najam kabelske kanalizacije, odnosno DTK-a (distribucijske telekomunikacijske kanalizacije) pod ravnopravnim i nediskriminirajućim uvjetima omogućuje svim operatorima na području Grada Zagreba vrlo brzu izgradnju kabelske infrastrukture, te razvoj cjelokupnog elektroničkog komunikacijskog tržišta. 
 
Prilikom izgradnje novih objekata/naselja na području grada, u kojima se kao investitor pojavljuje Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding d.o.o. planiramo izgradnju suvremene svjetlovodne mreže. Također, prilikom rekonstrukcije ulica na području grada, planira se polaganje dostatnih DTK kapaciteta.
 
Realna, uravnotežena cijena najma infrastrukture omogućuje prihode podružnici, koji se kroz nove projekte vraćaju građanima.  Ravnopravan tretman svih operatora korisnika kabelske kanalizacije na tržištu, uz realne cijene,  omogućuje liberalizaciju i razvoj novih usluga suvremenog informacijsko-komunikacijskog društva.