Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Djelatnost i struktura

Djelatnost

Djelatnost podružnice Zagrebački digitalni grad, najmlađe poslovne jedinice trgovačkog društva, je izgradnja, održavanje i upravljanje infrastrukturom za potrebe obavljanja komunikacijskih djelatnosti na području Grada Zagreba. U skladu sa zakonskom regulativom za upravljanje kabelskom kanalizacijom društvo posluje kao komunalna tvrtka.
 
Djelatnost podružnice je definirana u dva razvojna koraka. U prvom koraku, podružnica će se baviti gospodarenjem i iznajmljivanjem DTK (kabelske kanalizacije).  U drugom koraku razmotriti će se poslovne mogućnosti polaganja vlastitih kabela i infrastrukture, s ciljem iznajmljivanja vodova i komunikacijskih kanala.
 
Drugim riječima, u drugom poslovnom koraku počinje se s izgradnjom vlastite mreže radi bržeg uvođenja širokopojasnog pristupa i postizanja nižih cijena usluga, kako za  operatore, tako i za građane Grada Zagreba. Kroz svoju djelatnost podružnica nastoji svim operatorima omogućiti jednake uvjete za pružanje usluga na liberaliziranom komunikacijskom tržištu, s ciljem dobivanja što jeftinije usluge za građane, tj. cilj je omogućiti najkvalitetnije i najbrže usluge po najnižim cijenama. Ne manje važan cilj je uvođenje reda u korištenju resursa DTK (kabelske kanalizacije), u skladu s načelima komunalnog gospodarstva i pravilima struke, u koju su se dosad, najčešće u potpunom neskladu sa tehničkim pravilima struke, uvlačili kabeli ugrožavajući odvijanje postojećeg komunikacijskog prometa.