Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Financiranje

Cjenovni sustav, odnosno visinu naknade za davanje u najam mreže, vodova, infrastrukture i povezane opreme donosi Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, odnosno Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. sukladno vrsti naknade i usluge. Realna i uravnotežena cijena omogućuje da se ostvareni prihod uloži u novu infrastrukturu, a istovremeno podrži liberalizacija tržišta komunikacijskih usluga.
Iako smo dohodovni, nije nam cilj ostvarivati brzi profit, niti visokim cijenama u što kraćem roku vratiti uložena sredstva. Zamisao je upravljati resursima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. ne opterećujući građane skupim naknadama za komunikacijske usluge.