Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Opće informacije

Podružnica Zagrebački digitalni grad je osnovana 2006. godine sa ciljem ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga. Grad Zagreb je prenio na podružnicu sva prava i obveze u svezi korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za potrebe polaganja telekomunikacijskih instalacija, za potrebe komunikacijsko – informatičkih sustava i usluga.
 
Nadalje, podružnica Zagrebački digitalni grad je prijavljena kod Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) za obavljanje  djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga:
-davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova,
-davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, čija je sastavnica između ostalog kabelska kanalizacija i antenski stupovi.
 
Odlukom Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 17.07.2009. godine na podružnicu Zagrebački digitalni grad prenesena su sva prava i obveze u vezi sa korištenjem, održavanjem i upravljanjem elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom operatera javnih komunikacijskih usluga, što posebno obuhvaća kabelsku kanalizaciju i antenske stupove unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o.
 
Podružnica Zagrebački digitalni grad je uključena u projekt izgradnje suvremene optičke elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže u naselju Novi Jelkovec. Naselje obuhvaća cca. 2700 stambenih jedinica, 100-ak poslovnih prostora i ostalih javnih sadržaja. Odabrana je izgradnja suvremene FTTH (engl. Fiber To The Home) mreže sa P2P (engl. point-to-point ) topologijom i potpuno tehničko-tehnološki opremljenim komunikacijskim čvorištem naselja ( sustav električnih instalacija; sustav besprekidnog napajanja -diesel generator, DC ispravljačka jedinica, AC UPS; sustav klimatizacije; sustav tehničke zaštite (protuprovalni sustav, videonadzor, sustav zaštite od požara ).

U tijeku je izgradnja svjetlovodne distribucijske mreže (SDM) za koju je odabrano područje naselja Vrbani III, u sklopu pilot Projekta, SDM, koje obuhvaća 2400 krajnjih korisnika: stambenih jedinica, poslovnih prostora, škola, vrtića i budućih objekata na tom području.
 
Cijela mreža će biti izgrađena na tehnologiji mikrocijevi i mikrokabela čime se postiže maksimalno iskorištavanje postojeće kabelske kanalizacije, jednostavnije polaganje tih cijevi i kabela kao i kasnije upravljanje istima.
Mikrocijevima će se doći do svakog ulaza gdje se postavlja glavni razvodni ormar u kojem se distribucijska mreža veže na kućnu instalaciju. Sama kuća instalacija biti će izvedena u vidu polaganja mikrocijevnih struktura kojima se dolazi do svakog krajnjeg korisnika.
 
Kroz projekte izgradnje suvremene elektroničke komunikacijske mreže krajnjim korisnicima je omogućen slobodan odabir operatora.
 
Ukratko, podružnica Zagrebački digitalni grad u svom djelokrugu poslovanja obuhvaća područje  elektroničke komunikacijske infrastrukture, tj. izgradnju i najam DTK sustava na području Grada Zagreba, koordinaciju izgradnje infrastrukture i najma prostora u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. za potrebe operatora javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži, te izgradnju i najam svjetlovodne mreže u novim naseljima u kojima se kao investitor pojavljuje Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding d.o.o. 
 
Voditeljica podružnice: Gordana Pokrajčić, dipl.ing. el.