Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Kronologija i odluke

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba je na 54. sjednici od 16. ožujka 2006. godine donijelo  Zaključak o davanju mišljenja o osnivanju Trgovačkog društva Zagrebački digitalni grad d.o.o., a na prijedlog trgovačkog društva Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. uz ocjenu da je to u interesu Grada Zagreba. 
 
S toga je u cilju ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga osnovana Podružnica Zagrebački digitalni grad d.o.o. u 100 % vlasništvu Grada Zagreba. 
 
ZAKLJUČCI I ODLUKE GRADA ZAGREBA I GRADSKE SKUPŠTINE
 


ODLUKE UPRAVE ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O.

  •  Odluka Uprave ZGH o donošenju cjenika ZDG od 30.08.2022.
  •  Odluka o davanju na upravljanje EKI-em i drugom povezanom opremom unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. (urbroj. 27-09/4945-1 od 17.07.2009.)..
  •  Odluka o popustu na administrativne naknade (urbroj: ZGH-003-11-10/2 od 08.07.2011).

ZAKONI I PRAVILNICI OD UTJECAJA ZA RAD ZAGREBAČKOG DIGITALNOG GRADA