Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Kronologija i odluke

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba je na 54. sjednici od 16. ožujka 2006. godine donijelo  Zaključak o davanju mišljenja o osnivanju Trgovačkog društva Zagrebački digitalni grad d.o.o., a na prijedlog trgovačkog društva Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. uz ocjenu da je to u interesu Grada Zagreba. 
 
S toga je u cilju ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga osnovana Podružnica Zagrebački digitalni grad d.o.o. u 100 % vlasništvu Grada Zagreba. 
 
ZAKLJUČCI I ODLUKE GRADA ZAGREBA I GRADSKE SKUPŠTINE
 


ODLUKE UPRAVE ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O.

  •  Odluka o visini novčane naknade za pružanje usluga pristupa i korištenja svjetlovodnih niti i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme kojom upravlja Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebački digitalni grad (klasa: ZGH-01-19-478; urbroj: 01-01-02-19-04 od 05.06.2019.).
  •  Odluka o davanju na upravljanje EKI-em i drugom povezanom opremom unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. (urbroj. 27-09/4945-1 od 17.07.2009.).
  •  Odluka o visini novčane naknade za zakup dijela prostora unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. s pravom instaliranja EKI mobilne komunikacijske mreže (urbroj: 2709/8964-1 od 7.12.2009.).
  •  Odluka o visini administrativnih troškova izdavanja odobrenja iz djelokruga rada podružnice (urbroj: zgm-w-11-552/1 od 11.02.2011.).
  •  Odluka o popustu na administrativne naknade (urbroj: ZGH-003-11-10/2 od 08.07.2011).

ZAKONI I PRAVILNICI OD UTJECAJA ZA RAD ZAGREBAČKOG DIGITALNOG GRADA