Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Kontakt podaci

Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Zagrebački digitalni grad


Radno vrijeme podružnice: 07:30 - 15:30
Radno vrijeme Urudžbenog ureda: 08:00 - 15:00

Sjedište:
Avenija Dubrovnik 15
10020 Zagreb

Telefon: +385 1 6420 275

e-mail: infozdg@zgh.hr
Matični broj subjekta: 080042653

OIB: 85584865987

Banka: Zagrebačka banka d.d.
Broj žiro računa: 2360000-1400489789