Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Jedan priključak - tri usluge

U sklopu Zagrebačkog modela stanovanja u naselju Novi Jelkovec, gdje je izgrađeno 2700 stanova i veći broj poslovnih i javnih ustanova, Zagrebački holding investirao je kompletnu elektroničko komunikacijsku mrežu s pripadajućom aktivnom i pasivnom opremom kojom upravlja podružnica Zagrebački digitalni grad. Svi krajnji korisnici imaju optički priključak i mogućnost odabira različitih usluga više operatora.
Naime, elektronička komunikacijska mreža u naselju izvedena je optičkim kabelima po principu „optika do doma“, poznatom i kao FTTH (engl. fiber to the home) koncept izgradnje širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža.
Optička infrastruktura, među ostalim, pruža mogućnost korištenja tzv. triple play usluga koje podrazumijevaju istodobni prijenos usluga telefona, širokopojasnog interneta i IPTV-a preko jedne optičke niti spojene do stana.

Ovakav koncept gradnje mreže također omogućuje liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što u konačnici
  • kranjem korisniku, stanaru naselja daje mogućnost neovisnog odabira operatora – pružatelja usluga koji je cijenom i kvalitetom usluge za njega najpovoljniji
  • svim operatorima jamči ravnopravan pristup objektima uz jednake uvjete.
Uz omogućavanje širokopojasnih veza velikih brzina, primijenjeni koncept omogućuje korisniku izbor pružatelja usluga za svaku uslugu, što svim zainteresiranim operatorima u konačnici osigurava pristup do korisnika, bez ograničenja, uz korištenje resursa infrastrukturnog operatora.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2010. godine podružnica je sklopila šest ugovora s operatorima javnih komunikacijskih usluga za najam elektroničko komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (EKI) u stambeno poslovnom naselju. Također je izdano 1248 odobrenja za najam elektroničke komunikacijske mreže i iznajmljena je 1901 optička nit.

Korisnici usluga elektroničke komunikacijske mreže u naselju Novi Jelkovec i zainteresirani operatori za dodatne informacije mogu se obratiti na info telefon 01/6420-275 ili elektroničkom poštom na infozdg@zgh.hr


Cijeli članak možete pročitati pritiskom na poveznicu