Opće informacije

 

Podružnica Zagrebački digitalni grad je osnovana 2006. godine sa ciljem ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga. Grad Zagreb je prenio na podružnicu sva prava i obveze u svezi korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za potrebe polaganja telekomunikacijskih instalacija, za potrebe komunikacijsko – informatičkih sustava i usluga.
 
Nadalje, podružnica Zagrebački digitalni grad je prijavljena kod Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) za obavljanje  djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga:
-davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova,
-davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, čija je sastavnica između ostalog kabelska kanalizacija i antenski stupovi.
 
Odlukom Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 17.07.2009. godine na podružnicu Zagrebački digitalni grad prenesena su sva prava i obveze u vezi sa korištenjem, održavanjem i upravljanjem elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom operatera javnih komunikacijskih usluga, što posebno obuhvaća kabelsku kanalizaciju i antenske stupove unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o.
 
Kroz projekte izgradnje suvremene elektroničke komunikacijske mreže krajnjim korisnicima je omogućen slobodan odabir operatora.
 
Ukratko, podružnica Zagrebački digitalni grad u svom djelokrugu poslovanja obuhvaća područje  elektroničke komunikacijske infrastrukture, tj. izgradnju i najam DTK sustava na području Grada Zagreba, koordinaciju izgradnje infrastrukture i najma prostora u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. za potrebe operatora javnih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži, te izgradnju i najam svjetlovodne mreže u novim naseljima u kojima se kao investitor pojavljuje Grad Zagreb i/ili Zagrebački holding d.o.o ili privatni investitor.
 
Voditelj podružnice: Filip Jurišić, MBA