Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Regulativa

 ZAKLJUČCI I ODLUKE GRADA ZAGREBA I GRADSKE SKUPŠTINE


 • Zaključak o davanju mišljenja o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački digitalni grad d.o.o. („Službeni glasnik“ 7/2006) od 16. ožujka 2006. godine.
 • Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o davanju na upravljanje sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za polaganje telekomunikacijskih instalacija za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga, klasa: 944-01/06-01/51; urbroj: 251-03-02/2-06-2, od 29. ožujka 2006. godine,
 • Ugovora o upravljanju infrastrukturom na području Grada Zagreba za potrebe telekomunikacijskih i informatičkih sustava, klasa: 944-01/05-01/13708; urbroj: 251-14-11/13-06-23, od 05. prosinca 2006. godine,
 • Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o visini naknade za pravo korištenja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture, klasa: 030-04/07-01/2, urbroj: 251-03-02/1-07-2  od  07.03.2007. godine,
 • Gradska skupština Grada Zagreba je  Odlukom od 13. rujna 2007. godine odredilo da usluge DTK i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba budu određene kao djelatnosti od gradskog značenja, koje se smatraju komunalnim djelatnostima,
 • Zaključak o povjeravanju poslova upravljanja samostojećim telekomunikacijskim razvodnim ormarićima („Službeni glasnik“, br.17/14)
 • link: http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/home

ODLUKE UPRAVE ZAGREBAČKOH HOLDINGA D.O.O.

 • Odluka o visini novčane naknade za pružanje usluga pristupa i korištenja svjetlovodnih niti i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme kojom upravlja Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebački digitalni grad (klasa: ZGH-01-19-478; urbroj: 01-01-02-19-04 od 05.06.2019.)
 •  Odluka o davanju na upravljanje EKI-em i drugom povezanom opremom unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. (urbroj. 27-09/4945-1 od 17.07.2009.),
 • Odluka o visini novčane naknade za zakup dijela prostora unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. s pravom instaliranja EKI mobilne komunikacijske mreže (urbroj: 2709/8964-1 od 7.12.2009.),
 • Odluka o visini administrativnih troškova izdavanja odobrenja iz djelokruga rada podružnice (urbroj: zgm-w-11-552/1 od 11.02.2011.)

ZAKONI I PRAVILNICI OD UTJECAJA ZA RAD ZAGREBAČKOG DIGITALNOG GRADA

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11,133/12,80/13,71/14 i 72/17),
 •   Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže („Narodne novine“, br. 108/10),
 • Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga („Narodne novine“, br. 154/11, 149/13 i 82/14),
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine“, br. 46/16),
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13)
 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11 i 151/14 i 95/17)
 • Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim  mrežama (SDM) (NN 57/14)
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05,41/08,78/15 i 28/18),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18),
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst „Narodne novine“ 81/15 i 94/17)
 • link: www.nn.hr