Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Iznajmljeno 1,5 milijuna metara DTK trase

Podružnica Zagrebački digitalni grad tijekom 2011. godine imala je pune ruke posla na održavanju, razvoju i upravljanju sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u Zagrebu.

Tako je tijekom godine izradila čak 1648 tehničkih rješenja po zahtjevima operatora korisnika, što čini 176.907,00 m trase DTK-a. Na dan 31.12.2011. podružnica ZDG operaterima korisnicima na području Grada Zagreba iznajmila je 1.534.639,00 m DTK-a trase.

Pored toga, podružnica je 2011. godine pokrenula natječaj za odabir izvođača za radove na sanaciji i održavanju DTK-a na području grada te je sklopila okvirni sporazum sa izvođačem radova. Tijekom 2011. godine izvršeno je 11 sanacija, a do sredine ožujka ove godine još 17 koje se najčešće odnose na popravak okvira komunikacijskih zdenaca i zamjena oštećenih ili otuđenih poklopaca TK-a zdenaca. Sanacije i popravci većim dijelom su izvedeni po prijavama građana i službe komunalnih redara Grada Zagreba. Uvođenjem „e-redar“ aplikacije čija baza podataka je dostupna Zagrebačkom digitalnom gradu, u mnogome će se postupak sanacije i popravke oštećenih TK zdenaca ubrzati.

U svrhu izrade priključka na sustav DTK-a podružnica ZDG je u 2011. godini izdala 167 odobrenja za prijekop javnih asfaltnih površina te se isti broj odnosi i na broj realiziranih priključaka na sustav DTK-a u svrhu spajanja krajnjih korisnika.

U naselju Novi Jelkovec podružnica je 2011. godine iznajmila operatorima korisnicima dodatnih 292 niti za spajanje krajnjih korisnika, što na dan 31.12.2011. čini ukupan broj od 2434 iznajmljenih niti.

Na zahtjev Grada Zagreba u vezi svih rekonstrukcija ulica podružnica je izradila i dostavila tehnička rješenja te je dat veći broj uvjeta gradnje DTK-a. 

Isti tekst o posovnom uspijehu podružnice Zagrebački digitalni grad možete pročitati na službenoj web stranici Zagrebačkog Holdinga d.o.o. pritiskom na link