Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija)

Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK, kabelska kanalizacija) je pojam koji obuhvaća dio telekomunikacijske infrastrukture koji se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, DTK/kabelskih zdenaca i galerija, a služi za postavljanje i zaštitu telekomunikacijskih kabela.


DTK zdenci se postavljaju na mjestima nastavljanja, križanja i promjeni smjerova kanalizacije, te ispred razdjelnika i centrala. Postoje četiri vrste tipskih montažnih zdenaca: D0, D1, D2, D3, D4, koji se dijele na E-tip i P-tip. Zdenci P-tipa se koriste za prihvat postojećih kabela kod rekonstrukcije postojeće telekomunikacijske mreže. Zdenci E-tipa se koriste na mjestima prelaza ispod kolnika ili na mjestima križanja s postojećim komunalnim instalacijama, tj. na mjestima promjene dubine rova. Zdenci E-tipa su identičnih dimenzija  (širina i dubina) kao i zdenci P-tipa, ali uz različitu visinu, tj. zdenci E-tipa su visine 130 cm. Tipski montažni zdenci imaju tipske lijevano-željezne poklopce, nosivosti od 50 kN do 400 kN. Nosivost poklopaca od 50 kN se koristi kod zdenaca u zelenim površinama, dok se poklopci nosivosti 150 kN koriste na zdencima postvaljenim u pješačkim hodnicima. Nosivost od 400 kN se koristi kod zdenaca u prometnim površinama, kao što je kolnik.

Osim tipskih montažnih zdenaca (D0, D1, D2, D3, D4) postoje i monolitni armirano-betnoski zdenci (TIP 10 i TIP 22), koji su višekutni zdenci. Zdenac TIP 10 je višekutni prolazni zdenac unutarnjih tlocrtnih dimenzija 180x350 cm i visine 220 cm. Zdenac TIP 22 je višektuni zdenac unutarnjih tlocrtnih dimenzija 230x350 cm i visine 220 cm. 

Za izgradnju se najčešće koriste PVC cijevi vanjskog promjera 110 mm. Osim navedenih, koriste se i PEHD cijevi vanjskog promjera 50, 40 i 32 mm. PVC cijevi se koriste za povezivanje DTK zdenaca,  dok se često za istu svrhu koriste i PEHD cijevi promjera 50 mm. Za izradu uvoda u objekte koriste se PEHD cijevi svih navedenih promjera. Sastvani dio distributivne telekomunikacijske kanalizacije su osim navedenih zdenaca i cijevi, spojnice, lukovi, držači udaljenosti (češljevi), gumene brtve, sredstva za podmazivanje, poklopci (čepovi) i ostali građevinski materijali.
 
TIPIZACIJA ZDENACA
  • Montažni zdenac MZ D0 (ŠxDxV 47x47x72 cm). Ovaj montažni zdenac koristi se za prolaz i uvod kabela u objekt.


(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)  • Montažni zdenac MZ D1 (ŠxDxV 92x62x72 cm). MZ D1 se koristi za prolaz, uvod i nastavljanje kabela.


(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)


  • Montažni zdenac MZ D2 (ŠxDxV 92x102x72 cm). MZ D2 se koristi za prolaz, uvod i nastavljanje kabela.

(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)


  • Montažni zdenac MZ D3 (ŠxDxV  92x152x72). MZ D3 se koristi za prolaz, uvod i nastavljanje kabela.

(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)


  • Montažni zdenac MZ D4 (ŠxDxV 92x222x72)

(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)