DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija)

 

Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK, kabelska kanalizacija) je pojam koji obuhvaća dio telekomunikacijske infrastrukture koji se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, DTK/kabelskih zdenaca i galerija, a služi za postavljanje i zaštitu telekomunikacijskih kabela.


DTK zdenci se postavljaju na mjestima nastavljanja, križanja i promjeni smjerova kanalizacije, te ispred razdjelnika i centrala. Postoje četiri vrste tipskih montažnih zdenaca: D0, D1, D2, D3, D4, koji se dijele na E-tip i P-tip. Zdenci P-tipa se koriste za prihvat postojećih kabela kod rekonstrukcije postojeće telekomunikacijske mreže. Zdenci E-tipa se koriste na mjestima prelaza ispod kolnika ili na mjestima križanja s postojećim komunalnim instalacijama, tj. na mjestima promjene dubine rova. Zdenci E-tipa su identičnih dimenzija  (širina i dubina) kao i zdenci P-tipa, ali uz različitu visinu, tj. zdenci E-tipa su visine 130 cm. Tipski montažni zdenci imaju tipske lijevano-željezne poklopce, nosivosti od 50 kN do 400 kN. Nosivost poklopaca od 50 kN se koristi kod zdenaca u zelenim površinama, dok se poklopci nosivosti 150 kN koriste na zdencima postvaljenim u pješačkim hodnicima. Nosivost od 400 kN se koristi kod zdenaca u prometnim površinama, kao što je kolnik.

Osim tipskih montažnih zdenaca (D0, D1, D2, D3, D4) postoje i monolitni armirano-betnoski zdenci (TIP 10 i TIP 22), koji su višekutni zdenci. Zdenac TIP 10 je višekutni prolazni zdenac unutarnjih tlocrtnih dimenzija 180x350 cm i visine 220 cm. Zdenac TIP 22 je višektuni zdenac unutarnjih tlocrtnih dimenzija 230x350 cm i visine 220 cm. 

Za izgradnju se najčešće koriste PVC cijevi vanjskog promjera 110 mm. Osim navedenih, koriste se i PEHD cijevi vanjskog promjera 50, 40 i 32 mm. PVC cijevi se koriste za povezivanje DTK zdenaca,  dok se često za istu svrhu koriste i PEHD cijevi promjera 50 mm. Za izradu uvoda u objekte koriste se PEHD cijevi svih navedenih promjera. Sastvani dio distributivne telekomunikacijske kanalizacije su osim navedenih zdenaca i cijevi, spojnice, lukovi, držači udaljenosti (češljevi), gumene brtve, sredstva za podmazivanje, poklopci (čepovi) i ostali građevinski materijali.
 
TIPIZACIJA ZDENACA
  • Montažni zdenac MZ D0 (ŠxDxV 47x47x72 cm). Ovaj montažni zdenac koristi se za prolaz i uvod kabela u objekt.


(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)  • Montažni zdenac MZ D1 (ŠxDxV 92x62x72 cm). MZ D1 se koristi za prolaz, uvod i nastavljanje kabela.


(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)


  • Montažni zdenac MZ D2 (ŠxDxV 92x102x72 cm). MZ D2 se koristi za prolaz, uvod i nastavljanje kabela.

(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)


  • Montažni zdenac MZ D3 (ŠxDxV  92x152x72). MZ D3 se koristi za prolaz, uvod i nastavljanje kabela.

(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)


  • Montažni zdenac MZ D4 (ŠxDxV 92x222x72)

(pritiskom na sliku, otvara se tehnička shema zdenca u .pdf formatu)