Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Učinkovita ulaganja u elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu Grada Zagreba

Dana 08. veljače 2012., u prostorijama direkcije Zagrebačkog Holdinga, d.o.o., u Ulici grada Vukovara 41. održana je pod pokroviteljstvom Zagrebačkog holdinga d.o.o. radionica pod nazivom:


 „Učinkovita ulaganja u elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu Grada Zagreba“

 U ulozi moderatora radionice bio je mr.sc. Branimir Delić, dipl.ing., član uprave zadužen za telekomunikacije i informacijske tehnologije. Na radionici su održane četiri prezentacije:
 1. Učinkovita ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini u svjetlovodne pristupne mreže“, Vladimir Žuti, dipl.ing., HAKOM
 2. Novi Jelkovec - FTTH projekt u Republici Hrvatskoj“, Ivana Krivić, dipl.ing., podružnica ZDG
 3. Projekt optičke distribucijske mreže grada Zagreba“, Dragan Balen, dipl.ing., podružnica ZDG
 4. Praktična iskustva u izgradnji FTTH mreža i instalacija novim tehnologijama“, Huso Zoletić, dipl.ing. , Sokol -Vinkovci.
 
Radionici su prisustvovali predstavnici Grada Zagreba, Skupštine grada Zagreba, Zagrebačke županije, HAKOM-a, Hrvatske elektroprivrede ( HEP ODS d.o.o. i HEP toplinarstvo d.o.o.), te predstavnici podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Cilj ove radionice u konačnici ima za cilj optimizaciju i unapređenje elektroničkih komunikacijskih infrastrukturnih resursa Grada Zagreba koji se prostiru na ograničenom prirodnom resursu površine grada od 641 km2, tako da su pojedinačni ciljevi :
 • zamjena bakrenih kabela elektroničkih komunikacijskih mreža sa svjetlovodnim kabelima zbog uspostave elektroničkih komunikacijskih mreža nove generacije,
 • uspostava tehnološke osnovice za razvoj i obavljanje usluga elektroničke uprave neovisno o dobavljačima elektroničkih komunikacijskih usluga u dijelu komunikacijske mreže koja omogućava sigurnost i pouzdanost sustava elektroničke uprave u skladu s pravnim i normativnim okruženjem zaštite osobnih podataka kako je definirano Strategijom razvoja elektroničke uprave Republike Hrvatske,
 • promicanje djelotvornog i održivog natjecanja na tržištu, s ravnopravnim mogućnostima za sve sudionike, te osiguranje poštivanja načela otvorenog pristupa mreži i infrastrukturi i pokušaj da se ponudi rješenje balansa u postavljenoj dilemi oko toga, je li važnije omogućiti ulaganje investitorima na način da jačaju svoje monopole ili postaviti regulatorni okvir koji omogućava  razvoj konkurentnosti.
 • osnovna zadaća ovoga projekta je omogućavanje svim korisnicima u stambenom objektu slobodan izbor operatora i svim operatorima ravnopravnu mogućnost pristupa do korisnika.
Situacija u gradu Zagrebu je takva da su ulaganja u razvoj elektroničke komunikacijske svjetlovodne infrastrukture bitno smanjena, jer investitori teško pronalaze za njih povoljnu isplativost ili nailaze na zapreke koje usporavaju, a neki puta potpuno zapriječe ulaganja. Operatori tradicionalnih telekomunikacijskih usluga , dok god imaju velike zarade od izgrađenih mreža, nisu motivirani za ulaganja u razvoj, mada njihovi korisnici traže kvalitetnije usluge. Zaostajanje takovog razvoja može pokrenuti uglavnom konkurencija, koja u našem slučaju nije ojačala u dovoljnoj mjeri pa je  i sa te strane nedovoljno ulaganje. Učinkovita ulaganja u svjetlovodne mreže moraju imati za cilj  promicanje djelotvornog i održivog natjecanja na tržištu, s ravnopravnim mogućnostima za sve sudionike te osiguranje poštivanja načela otvorenog pristupa mreži i infrastrukturi i pokušaj da se ponudi rješenje balansa u postavljenoj dilemi oko toga , je li važnije omogućiti ulaganje investitorima na način da jačaju svoje monopole ili postaviti regulatorni okvir.
Obzirom na visoke troškove izgradnje DTK/kabelske kanalizacije (KK) uzrokovane građevinskim radovima na iskopima i sanaciji površina teži se izgradnji integrirane infrastrukture.
Pri izgradnji novih stambenih i poslovnih zona, izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih prometnica, kao i u slučajevima kada se zahvati na različitim infrastrukturama planiraju istovremeno i na istom prostoru treba nastojati graditi integriranu infrastrukturu. U početnoj fazi izgrađene integrirane infrastrukture treba računati na povećane troškove zajedničkog održavanja zbog troškova uhodavanja i troškova izobrazbe (stvaranja novih navika).
Prilikom izrade modela izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže (SDM) vodili smo se slijedećim principima:
 1. Distribucijska mreža se gradi prema Pravilniku o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (SDM)
 2. Područje obuhvata distribucijske mreže je do udaljenosti 1000 m od distribucijskog čvora (DČ)
 3. Zona obuhvata ne obrađuje glavnu dolaznu mrežu od operatera (njegovog aktivnog čvora) do distribucijskog čvora (DČ), jer to treba biti vlasništvo operatera
 4. SDM polazi iz vanjskog distribucijskog ormarića ili iz tehničkog prostora u nekom od objekata a završava u objektima na glavnom razvodnom ormariću (GRO) višekatnice
 5. Od GRO pa do stana korisnika gradi se instalacijska mreža cjevčicama u mikro tehnologiji
 6. DČ je opremljen:
 • optičkim razdjelnicima za prihvat glavnih optičkih kablova,
 • konektoriziranim  spliterima (spliteri su vlasništvo operatora) omjera djeljenja 1:32, 1:16, 1:8, 1:4, (operatori su vlasnici splitera koji su smješteni u distributivnim čvorovima - DČ)
 • optičkim razdjelnicima za prihvat distribucijskih optičkih kabela (stanova i poslovnih prostora)
 1. U DČ predviđene su konektorske pozicije za prihvat SDM i glavne mreže operatora
 2. Priključak na glavnu telekomunikacijsku kanalizaciju riješen je izgradnjom kabelskog zdenca  (D2) s dovoljnim brojem PHD cijevi
 3. Pozicija DČ je u krugu do 25 m od priključka na telekomunikacijsku kanalizaciju.
 4. Procjena troškova je izrađena isključivo za podzemno rješenje mreže, uvlačenjem u
      postojeću kabelsku kanalizaciju bez dodatnog proširenja postojeće DTK -a.
Dostupnost usluga E-uprave, povećanje kvalitete i razvoj tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga se može ostvariti kroz realizaciju više povezanih projekata koji se nastavljaju jedan na drugi.
Realizacija ovih projekata rezultirala bi dostatnim infrastrukturnim kapacitetima  i uspostavom neovisne tehnološke osnovice E-uprave kao preduvjet za razvoj servisa i usluga E-uprave. Potencijalni novi investitori u svjetlovodne distribucijske mreže , osim operatora su i lokalne uprave i samo uprave. Njima je u interesu osigurati kvalitetnu komunikacijsku infrastrukturu svojem stanovništvu te posebice gospodarstvenicima a što će dodatno doprinijeti razvoju društva. Također je bitno izraditi kvalitetnu strategiju koja vodi do rješenja, te strategiju podijeliti u nekoliko etapa. Tijekom i nakon izlaganja pojedine prezentacije sudionika, povela se panel-diskusija o tematici vezanoj za samo izlaganje.
Ovaj projekt  ima za cilj:
 • Optimizaciju i unapređenje elektroničkih komunikacijskih infrastrukturnih resursa Grada Zagreba koji se prostiru na ograničenom prirodnom resursu površine grada od 641 km2
 • Zamjenu bakrenih kabela elektroničkih komunikacijskih mreža sa svjetlovodnim kabelima zbog uspostave elektroničkih komunikacijskih mreža nove generacije (veće brzine prijenosa, veću sigurnost i kvalitetu usluga, fleksibilnost povezivanja na pristupnu mrežu).
 • Model omogućava svim korisnicima u zgradama slobodan izbor operatora i svim operatorima ravnopravnu mogućnost pristupa do korisnika.
 • Ponuđeni otvoreni model promiče djelotvorno i održivo natjecanje na tržištu, s ravnopravnim mogućnostima za sve sudionike, te osiguranje poštivanje načela otvorenog pristupa mreži i infrastrukturi.
Omogućava uspostavu tehnološke osnovice za razvoj i obavljanje usluga e - uprave neovisno o dobavljačima elektroničkih komunikacijskih usluga u dijelu komunikacijske mreže koja omogućava sigurnost i pouzdanost sustava e - uprave u skladu s pravnim i normativnim okruženjem zaštite osobnih podataka kako je definirano Strategijom razvoja elektroničke uprave Republike Hrvatske.