Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

DEMANTI - „ Šušnjevac već dva tjedna bez telefona i interneta“

Web portal www.zagrebancija.com je dana 27.10.2011. godine u rubrici Kvartovi, objavio članak pod nazivom: „Šušnjevac već dva tjedna bez telefona i interneta“.  U navedenom članku tvrdi se da tvrtka HT Hrvatski telekom d.d. ne može napraviti iskop na javno-prometnoj površini radi popravka podzemnog kabela, a zbog nedobivanja odobrenja od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o. – podružnice Zagrebački digitalni grad.
 
Podružnica Zagrebački digitalni grad smatra da se na ovakav način, iznošenjem nepotpunih informacija, stanari podsljemenskog naselja Šušnjevac i cjelokupna javnost dovode u zabludu.
 
Kronologija događanja:
 
  1. Zahtjev tvrtke Hrvatski telekom d.d. za prekop na lokaciji Trnčićev 5 zaprimljen telefaxom u podružnici 09.06.2011.
  2. Odgovor podružnice Zagrebački digitalni grad od 13.06.2011.
  3. Zahtjev tvrtke Hrvatski telekom d.d. za prekop na lokaciji Trnčićev 5 zaprimljen telefaxom u podružnici 29.09.2011.
  4. Odgovor podružnice Zagrebački digitalni grad od 04.10.2011.
  5. Zahtjev tvrtke Hrvatski telekom d.d. za prekop na lokaciji Trnčićev 5 zaprimljen telefaxom u podružnici 20.10. 2011.
  6. Odgovor podružnice Zagrebački digitalni grad od 20.10.2011.
 
Iz gore navednih odgovora podružnice, moguće je vidjeti da je već 13.06.2011. godine tvrtki Hrvatski telekom d.d. dostavljena informacija o nepotpunoj dokumentaciji, te potrebi dostavljanja izvoda iz katastra vodova Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove. Navedeni izvod je neophodan budući da se radi o podzemnom kabelu postavljenom direktno u zemlju, te prekapanje  javno-pormetnih površina bez informacija o položaju ostale komunalne infrastrukture dovode istu u opasnost od oštećenja.
 
Iznošenjem nepotpunih informacija javnost se dovodi u zabludu, te se pokušava ishoditi odobrenje za izvođenje radova izvan službeno propisane procedure i zakonskih okvira koji su jednaki za sve telekom operatore sa kojima podružnica Zagrebački digitalni grad surađuje.