Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Donešena odluka Uprave Društva Zagrebački holding d.o.o. o davanju popusta na administrativne troškove izdavanja odobrenja

Odlukom Uprave Društva Zagrebačkog holdinga d.o.o., donešene na 190. sjednici održanoj 08. srpnja, 2011. godine, donijeta je odluka o odobravanju popusta na administrativne troškoveizdavanja odobrenja iz djelokruga rada podružnice. Svakom operatoru korisniku odobrava se popust od 20% na visinu administrativnih troškova izdavanja odobrenja u slučajevima kada broj izdanih odobrenja po operatoru korisniku prijeđe broj 100 odobrenja u jednom mjesecu, za svako sljedeće odobrenje. Skeiranu odluku Uprave Društva možete vidjeti ovdje.