Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Pridružite se javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektroničkim komunikacijama

S ciljem osuvremenjivanja i poboljšanja postojećeg regulatornog okvira i uvođenja niza poboljšanja koje proizlaze iz dosadašnjih iskustava u primjeni Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08),  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dana 20. travnja 2011. godine objavilo početak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, i to na internetskim stranicama Ministarstva, na sljedećoj poveznici: http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=7666, na kojoj možete pročitati više o temeljnim pitanjima koja se predlažu urediti ovim Nacrtom prijedloga Zakona, kao i sam tekst Nacrta, zajedno s pripadajućim obrazloženjima prijedloga Zakona.
Priključujemo se pozivi resornog Ministarstva, te vas pozivamo da se uključite u javnu raspravu. Vaše primjedbe, prijedloge i mišljenja u vezi s Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama možete dostaviti u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja 2011. godine Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i to:
  • putem elektroničke pošte, na adresu zek2011@mmpi.hr
  • putem telefaksa na broj (01) 619-66-62 ili
  • poštom na sljedeću adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.
 
Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, osim usuglašavanja s propisima Europske unije, ponajprije će se stvoriti uvjeti za jačanje jedinstvenoga tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, i to kroz promicanje djelotvornog i održivog tržišnog natjecanja, čime se otvaraju nove mogućnosti operatorima elektroničkih komunikacija u korištenju svih prednosti suvremenih i inovativnih informacijskih i komunikacijskih usluga i tehnologija koje pružaju građanima i gospodarstvu.