Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Odluka uprave ZGH d.o.o. o visini administrativne naknade

Dana 11. veljače 2011. godine, na 168. sjednici uprave Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. donijeta je odluka o visini administrativnih troškova izdavanja odobrenja iz djelokruga rada podružnice Zagrebački digitalni grad.


Preslika odluke u .pdf formatu.