Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Procedura

U naselju Novi Jelkovec podružnica Zagrebački digitalni grad se pojavljuje u ulozi infrastrukturnog operatora, tj. iznajmljuje svjetlovodnu infrastrukturu i prostor za smještaj opreme zainteresiranim telekom operatorima (davateljima elektroničkih komunikacijskih usluga, operatorima korisnicima) u naselju.

Zainteresirani operatori korisnici, registrirani kod Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za pružanje javnih komunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske, potpisuju Ugovor o pristupu i korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme s podružnicom Zagrebački digitalni grad. Na osnovu potpisanog ugovora uzimaju u najam SM svjetlovodne niti (niti prospojene od komunikacijskog čvorišta do komunikacijskog ormara u ulazu zgrade za dedicirani stan) i prostor za smještaj aktivne mrežne opreme u komunikacijskom čvorištu naselja.

S obzirom da je ovo prvo naselje u Republici Hrvatskoj koje omogućuje potpuno liberalizirani pristup operatora krajnjem korisniku (tj. svi imaju iste uvjete), svaki operator prilikom podnošenja zahtjeva za najam niti do određenog krajnjeg korisnika u naselju podnosi i izjavu da ima sklopljen ugovor ili predugovor sa krajnjim korisnikom o pružanju komunikacijskih usluga predmetnom korisniku.

Podnošenjem ispunjenog zahtjeva za najam određene niti i ispunjene izjave operatora korisnika, djelatnici podružnice izdaju nalog za ukapčanje određenog stana. Važno je napomenuti da djelatnici podružnice ne raspolažu podatcima o krajnjem korisniku, tj. podatcima o imenu i prezimenu osobe za stan/lokaciju za koju se realizira ukapčanje. Jedini podatak kojim raspolažemo je podatak o etažnom elaboratu stana/objekta za koji se realizira nalog.