Visine naknada (cjenik)

 

Visine naknada definirane su odlukom Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.


Pregled odluka i zaključaka koji reguliraju visine naknada: