Podjela svjetlovoda i tehnologije

 

Podjela svjetlovoda i tehnologije

Svjetlovode razlikujemo prema vrsti materijala od kojih je izrađena jezgra i omotač(plašt). Prema promjeni indeksa loma te broju modova koji koristi svjetlovode djelimo na jednomodne (SMF - single mode fiber) i višmodne (MMF - mulutimode fiber) koji mogu biti sa stepeničastim ili gradijentnim indeksom loma. Također vršimo podjelu s obzirom na gušenje i valnu duljinu koju koriste za prijenos.
Naziv "Fiber To The Home" (FTTH) dolazi od generičkog termina širokopojasne mreže koja koristi svjetlovodne niti, znanog kao FTTx, da zamjeni učestalu metodu lokalne petlje koja se koristi u tzv. "last mile telecommunications". Sam termin je zamišljen kao generalizacija nekoliko konfiguracija polaganja svjetlovodnih niti (FTTN, FTTC, FTTB, FTTH…). Značajka im je da sve počinju s akronimom FTT, ali se razlikuju u zadnjem slovu, koji je zamjenjen s oznakom "x", te su definirani na sljedeći način:
 
FTTN (Fiber-To-The-Node) - svjetlovodna nit završava u uličnom ormariću, nekoliko kilometara od korisnika kao završna konekcija.

FTTC (Fiber-To-The Cabinet, Fiber-To-The-Curb) -  jako slična kao i FTTN, ali je ulični ormarič bliže postavljen korisniku, cca 300 m.

FTTB (Fiber-To-The-BuildingFiber-To-The-Basement) - svjetlovodna nit doseže rubne djelove grade, poput podruma, s završnom točkom spajanja bilo gdje u objektu.

FTTH (Fiber-To-The-Home) - svjetlovodne niti se ugrađuju u stan i to u ormariće na vanjskom dijelu stana.

FTTP (Fiber-To-The-Premise) - termin koji se koristi u nekoliko koteksta. Kao krovni termin sinergije FTTH i FTTB ili sinergija svjetlovodnih niti za domove i mala poduzeća.
Da bi zadržali i promovirali tehnologiju, posebno u domeni implementacije postavljanja svjetlovodnih niti između različitih država, osnovane su tri krvone organizacije na razini kontinenta: FTTH vjeće Europe, FTTH vijeće Sjeverne Amerike i FTTH vjeće Azija-Pacifik. 


Izvor: 
Wikipedia
http://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetlovod
http://en.wikipedia.org/wiki/FTTH