Izgradnja i rekonstrukcija DTK sustava sportskog centra Arena Zagreb

Projekti  u kojima je sudjelovala podružnica Zagrebački digitalni gradi u izgradnji distributivne telekomunikacisjke kanalizacije.