Izjava o pristupa─Źnosti

 

Objava
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica ZAGREBAČKI DIGITALNI u nastavku daje Izjavu o pristupačnosti koja se odnosi mrežno sjedište na adresi www.digitalnigrad.hr .

Status usklađenosti
Mrežna lokacija www.digitalnigrad.hr nije usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
 
Nepristupačni sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebački digitalni grad provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrđeno da mrežna lokacija nije usklađena. Usklađivanje mrežne lokacije sa predmetnom regulativom predstavlja nerazmjerno opterećenje za podružnicu jer su poslovni partneri podružnice telekom operatori i podružnica ne surađuje(ne pruža usluge građanima) direktno sa građanima Grada Zagreba.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zagrebačkom holdingu d.o.o. podružnici Zagrebački digitalni grad možete dobiti povratne informacije ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti na slijedeće načine:
  • telefonom na broj: +385 1 6420 275
  • elektroničkom poštom: infozdg@zgh.hr
  • poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebački digitalni grad, Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).


Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Mobitel:  091/7850 408
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr