Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže u Lovinčićevoj ulici

Sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama („Narodne novine“, br.57/14) Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebački digitalni grad
 
OBJAVLJUJE
namjeru gradnje svjetlovodne distribucijske mreže u Lovinčićevoj ulici
 
 
a.       naziv, adresa i OIB investitora: Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Zagrebački digitalni grad, Avenija Dubrovnik 15,10020 Zagreb , OIB: 85584865987.
 
b.      područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u kvadratnim metrima: 15.256 m2.
 
c.       broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana [1]: cca.768 stambenih jedinica, dječji vrtić i 1439 stanova u sklopu kompleksa Lipa Milla u istoimenoj ulici.
 
d.      adresa i vrsta (sadrži pasivnu opremu) distribucijskog čvora: Potpuno opremljen distribucijski čvor u vlasništvu ZDG-a na etaži -1 objekta F5a na za to posebno predviđenom mjestu pod oznakom 228/podrum -1 u ukupnoj površini od 21,21 m2.
 
e.       planirana veličina prostora distribucijskog čvora: 21,21 m2.
 
f.        planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti):4032 niti.
 
g.      planirani datum početka postavljanja: 27.05.2019.
 
h.      planirani datum završetka postavljanja: 28.02.2022.
 
i.        grafički prikaz područja svjetlovodne pristupne mreže: [objekti F1-F5, Lipa Mill]
 
j.        pristup i korištenje SDM-a:

-        mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 50kn (+ PDV).
-        Mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme.
         [2] (1 RU, kazete, itd.) prostor za smještaj svjetlovodnog djelitelja smještenom u samostojećem razvodnom telekomunikacijskom ormariću): 35 kn (+ PDV).
         Usluga stavljanja na raspolaganje i priključenja svjetlovodne niti: 200 kn (+PDV).